Geodetické práce Vsetín

Geodeti Vsetín

Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o. - Vsetín


Poskytujeme komplexní, kvalitní a rychlé služby v oboru zeměměřictví-geodezie ve Vsetíně a geografický informační systém (GIS):

 • ČINNOST ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÉHO ZEMĚMĚŘICKÉHO INŽENÝRA

  (vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů, ověřování výsledků zeměměřických činností)

 • PRÁCE V INŽENÝRSKÉ GEODEZII

  (polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, mapování, dokumentace skutečného provedení staveb)

 • TVORBA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (GIS)

  (GIS-MISYS, vyhotovení pasportů komunikací, hřbitovů a dalších typů. Jsme regionální zástupci společnosti GEPRO pro oblast Vsetín)

 • PRÁCE V BODOVÝCH POLÍCH

  (zřizování bodů, určení souřadnic, vyrovnání sítí)

 • GEODETICKÉ PRÁCE PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ v oblasti Vsetín

  (geometrické plányvytyčení hranic pozemků)

 • PRÁCE PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  (mapování pro projekci, vytyčování hranic PÚ, geometrické plány PÚ)